ARA İNŞAAT 

1990 senesinde İnşaat piyasasın da orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, Ülkemize yeni inşaat teknolojileri nin getirilmesi ve teknoloji deki son yenilik leri takip ederek inşaat sektörümüz ün çağdaş seviye ye ulaşmasına katkı sunmak suretiyle Tekirdağ Çerkezköyde’de kurulmuş olan Ara İnşaat, kuruluşundan beri yaygın profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve piyasası geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek inşaat Sektörün de saygın bir yer edinmiş tir.

Ara İnşaat Sektör deki gelişmeleri ve pazar daki yeni istekleri yakından takip eden firma idarei, kuvvetli idari ve mali birikimi ile sektör de lider firmalar dan biri olmayı sürdürmekte dir. Büyük mühendis lik projelerini yaşama geçir meye devam eden firma mız kurulduğun dan itibaren Türkiye’nin her bölgesinde; lider ve misal nitelik te, nitelik li, yenilik çi çoğu projeye imzasını atmıştır.

Üstlen diği taahhüt leri saatinde ve beklenilen nitelik seviyeleri nin üstünde tamam layarak piyasasın da ciddi bir saygınlığa ulaşmış olan Ara İnşaat’ın günümüz mevkisine gelmesinde, personeli nin tecrübe ve profesyonel liği ile idare kadrosunun geliştir miş bulunduğu strateji ve organizas yonel başarısı etkili olmuş tur.

Ara İnşaat ailesi bütün taahhüt ve yatırım projelerin de çağdaş idare teknikleri kullanmayı, piyasada kendini kanıtlamış, niteliği belgelenmiş malzeme ve işçiliği tercih ederek projelerini saatinde tamamlamayı esas politikası olarak benimsemektedir.

Saygılarımızla,

Hüseyin Aratemur
Yüksek Mimar
Yönetim Kurulu Başkanı    1 Ocak Perşembe 1970 Tarihinde eklenen bu içeriğe; Benzer kelimelerden birini aratarak Alanında bulunan Başlığını taşıyan içeriğe ulaştınız

    | kez okundu |